• تصویر کارت ملی

  • تصویر شناسنامه

  • چک صیادی جدید ( بنفش )

  • آخرین فیش حقوقی

  • اشتغال به کار خطاب به واسپاری پایا اعتبار

برای ثبت درخواست خرید اقساطی خود از افق طلایی فرم زیر را پر کنید ( پر کردن تمامی بخش ها الزامی است )