با این همه تنوع بهترین روش برای خرید لذت بخش و راحت تر برای من کدام است؟